Η κυκλική οικονομία στο κέντρο της ανάπτυξής μας

Η εξάντληση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος φέρνουν την κυκλική οικονομία στο κέντρο της ανάπτυξης μας και την κάνουν νευραλγικό κομμάτι για την ολοκλήρωση του κύκλου της δράσης «καθάρισε σε βάθος».

Γι' αυτό τον λόγο, όλα τα απορρίμματα που ανασύρουμε, μετά από διαλογή, τα συγκεντρώνουμε και τα επεξεργαζόμαστε μέσω του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τα μετατρέπουμε σε χρηστικά αντικείμενα τα οποία επιστρέφουμε στις τοπικές κοινωνίες.

Το DΙΧΑΝ πρωτοπόρο στον τομέα του και ως βασικός μέτοχος αυτής της δράσης, έχει ως όραμα κάθε προϊόν που παράγεται να έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ώστε να μην χρησιμοποιούνται πολύτιμοι πόροι, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλέον. Βασικό στοίχημα του DIXAN παραμένει η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ώστε να μπούμε σε μια πιο eco-friendly λογική. Το DIXAN βοηθά έμπρακτα υιοθετώντας την κυκλική οικονομία, καλλιεργώντας μια συλλογική περιβαλλοντική συνείδηση, προσβλέποντας σε ένα πιο οικολογικό αύριο.

 Η ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ (CIRCULAR ECONOMY & ECO INNOVATION INSTITUTE CEEII), ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Προσδοκούμε και επιδιώκουμε βιώσιμη ανάπτυξη, απαλλαγμένη από την ανάγκη νέων πόρων με οικονομικό και περιβαλλοντικό κέρδος.

Μαζί βουτάμε στο πρόβλημα και καθαρίζουμε σε βάθος.