Κάλυμνος

Μαζί με την Dive in Action βουτήξαμε στην παραλία Θέρμα και στο λιμάνι Βουβάλι της Καλύμνου. 16kg πλαστικών απορριμμάτων ανασύρθηκαν από τον βυθό και τις ακτές και πρόκειται να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε χρήσιμα αντικείμενα μέσω του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας.