Στο Dixan δε μένουμε μόνο στην καθαριότητα των ρούχων μας αλλά συμβάλλουμε και στην καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε πως ένας κόσμος πιο καθαρός είναι στο χέρι όλων μας. Για το σκοπό αυτό, με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή», φέρνουμε κοντά τοπικές εθελοντικές οργανώσεις, περιβαλλοντικούς & πολιτιστικούς φορείς καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί, καθαρίζουμε θάλασσες, ακτές, ποτάμια, λίμνες και υδροβιότοπους από το πλαστικό.

Αλλά η δράση μας δε μένει μόνο εκεί. Τα πλαστικά απορρίμματα, που συλλέγονται από όλες τις δράσεις που διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνονται, κοκκοποιούνται και μετατρέπονται σε χρηστικά αντικείμενα, μέσω του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας. Στη συνέχεια επιστρέφονται στις τοπικές κοινωνίες για να επαναχρησιμοποιηθούν.

Οι δράσεις μας

Με αριθμούς

Σε 49 διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα έχει ταξιδέψει τα τελευταία τρία χρόνια το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan “Καθάρισε σε βάθος, Καθάρισε στην πηγή.”

Ενισχύουμε τις προσπάθειες των τοπικών συλλόγων και οργανώσεων για ένα καθαρό περιβάλλον και διαδίδουμε το μήνυμα της μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:

0KG

Δες πού βουτάμε