Σίφνος –  Πλατύς Γυαλός

Με τη συμβολή της Dive In Action φέρνουμε το όραμα της Κυκλικής Οικονομίας στις Κυκλάδες. Μαζί πραγματοποιήσαμε υποβρύχιο καθαρισμό στο αλιευτικό καταφύγιο της παραλίας Πλατύς Γυαλός συλλέγοντας 14,4Kg απορριμμάτων έτοιμα να ακολουθήσουν το δρόμο της κοκκοποίησης και επαναχρησιμοποίησης για τη δημιουργία νέων χρηστικών αντικειμένων για μια δεύτερη ζωή μέσω της Κυκλικής Οικονομίας.