Παραλία Καλογριά

Μαζί τους Project Κα.Πα. καθαρίζουμε την Παραλία Καλογριά στην Αχαΐα φέρνοντας στην επιφάνεια 83kg απορριμμάτων που χάρη στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας θα γίνουν και πάλι χρήσιμα αντικείμενα.