Μήλος

Χάρη στους δύτες της Dive In Action αλιεύσαμε 16,3kg στο νησί της Μήλου και βοηθήσαμε στον καθαρισμό ενός νησιού διάσημου για τα νερά και τις παραλίες του. Το πλαστικό που συλλέχθηκε θα ανακυκλωθεί και επαναχρησιμοποιηθεί μέσω του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μας να εντάξουμε την Κυκλική Οικονομία στη ζωή όλων μας περιορίζοντας τα απορρίμματα και τη μείωση των πόρων.